Keurmerken

MPS A+

Mopabloem is MPS A+ gecertificeerd. MPS is een milieukeurmerk en staat voor Milieu Project Sierteelt. Het doel van MPS is de belasting voor het milieu te verlagen en het imago van de tuinbouwsector te verbeteren. Het MPS-ABC is een unieke standaard in de wereld en werkt als een maatstaaf die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is, en in hoeverre een bedrijf let op duurzaamheid. A+ is de hoogste kwalificatie, wij werken dus op de meest milieuvriendelijke wijze.

GlobalGap

Mopabloem is GlobalGap gecertificeerd. GAP staat voor “Goede Agrarische Productie”, GlobalGap is een wereldwijde standaard die dit verzekert.De doelstelling van GlobalGap
is veilige en duurzame landbouw wereldwijd. GlobalGap maakt de consument duidelijk dat er op dekwekerij bloemen worden geproduceerd met een minimale milieu-impact, door minder
chemische stoffen te gebruiken en verstandig om te gaanmet de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. De norm zorgt voor een uniformering van voorschriften betreffende de teelt van producten.
Na invoering beschikt een teler over een systeem om aan te tonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen.Dit wordt mede gerealiseerddoor de registratie van gebruikte meststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen. De herkomst en de productiewijze van de producten zijn door deze registraties sneller te herleiden.

TPN

Mopabloem is deelnemer aan TPN. 

TPN staat voor Tulpen Promotie Nederland, en heeft als doel tulpen te promoten en de tulpenverkoop in binnen- en buitenland te stimuleren. Het is een initiatief van Nederlandse tulpenbroeiers. Ze willen in samenwerking met Bloemenbureau Holland, KAVB en FloraHolland zo veel mogelijk promotie maken voor tulpen door middel van verschillende reclamecampagnes.

SBB

Mopabloem is door SBB erkend als leerbedrijf. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven werd door zeventien kenniscentra ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.