Keurmerken

MPS A

Mopabloem is MPS A gecertificeerd. MPS is een milieukeurmerk en staat voor Milieu Project Sierteelt. Het doel van MPS is de belasting voor het milieu te verlagen en het imago van de tuinbouwsector te verbeteren. Het MPS-ABC is een unieke standaard in de wereld en werkt als een maatstaaf die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is, en in hoeverre een bedrijf let op duurzaamheid. A is een hoge kwalificatie, wij werken dus op een zeer milieuvriendelijke wijze.

GlobalGap

Mopabloem is GlobalGap gecertificeerd. GAP staat voor “Goede Agrarische Productie”, GlobalGap is een wereldwijde standaard die dit verzekert. De doelstelling van GlobalGap is veilige en duurzame landbouw wereldwijd. GlobalGap maakt de consument duidelijk dat er op de kwekerij bloemen worden geproduceerd met een minimale milieu-impact, door minder chemische stoffen te gebruiken en verstandig om te gaan met de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. De norm zorgt voor een uniformering van voorschriften betreffende de teelt van producten. Na invoering beschikt een teler over een systeem om aan te tonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Dit wordt mede gerealiseerd door de registratie van gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De herkomst en de productiewijze van de producten zijn door deze registraties sneller te herleiden.

TPN

Mopabloem is deelnemer aan TPN. 

TPN staat voor Tulpen Promotie Nederland, en heeft als doel tulpen te promoten en de tulpenverkoop in binnen- en buitenland te stimuleren. Het is een initiatief van Nederlandse tulpenbroeiers. Ze willen in samenwerking met Bloemenbureau Holland, KAVB en FloraHolland zo veel mogelijk promotie maken voor tulpen door middel van verschillende reclamecampagnes.